Přeskočit na hlavní obsah

Dokumentace SOZ

Samočinné Odvětrávací Zařízení (SOZ) je vyhrazeným typem protipožárního zařízení. Povinnost vybavení posuzovaného objektu zařízením SOZ vychází z Požárně Bezpečnostního Řešení stavby (PBŘ). Primárním cílem SOZ je zabránit nahromadění kouře a jedovatých zplodin jakožto i udržet čistý a neomezený pohled na požár.

Mimo jiné instalace tohoto zařízení přináší řadu výhod :

  • ZOKT odvrací největší nebezpečí v případě požáru a to jsou jedovaté zplodiny.
  • Automatický odvod kouře a tepla udržuje oblast čistého vzduchu v zamořených prostorách , čím se zlepšují podmínky pro evakuaci a snižuje se panika.
  • Snižuje teploty v menších výškách tím, že přivádí studený vzduch k ložisku ohně. To pomáhá snižovat riziko rozšíření ohně přeskokem na materiály s nižší zápalnou hodnotou a také udržuje chladný prostor pro týmy hasičů.
  • Snižuje škody vzniklé vodou, protože hasiči jsou schopni přiblížit se k ohnisku požáru co nejblíže a mohou směřovat proudy vody přesněji a tudíž i s větším efektem.
  • Instalovaná zařízení mohou sloužit pro běžné denní a přirozené větrání objektu. Pro tento účel může být navržena instalace dešťového a větrného čidla, které automaticky chrání vnitřní zařízení budovy v případě deště nebo silnému větru.
  • Snižuje teploty ve větších výškách, čímž se snižuje riziko zřícení konstrukcí. Ocel stavebních konstrukcí měkne a deformuje se při cca. 455° C. Budovy vybavené ZOKT mohou v případě požáru udržet teplotu plynů pod 300° C.

Samočinné odvětrávací zařízení se dle způsobu odvodu vzduchu dělí na zařízení s přirozeným a nuceným odvodem vzduchu (spalin). Přirozený odvod zabezpečují klapky ve střešních světlících, též SOZ / RWA klapky, nucený odvod zajišťují ventilátory.

Zpracování dokumentace SOZ

Dokumentaci SOZ zpracovává pouze řádně proškolená a výrobcem zařízení osoba oprávněná k projektování tohoto požárně bezpečnostního zařízení.

Grescha, spol. s r.o. nabízí zpracování DOKUMENTACE SAMOČINNÉHO ODVĚTRÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ S PŘIROZENÝM ODVODEM VZDUCHU dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0845, ČSN P CEN/TR 12101-5.

Pro vypracování dokumentace jsou nutné následující podklady:

  • stavební dokumentace : technická zpráva, řezy, půdorysy
  • technická dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby : technická zprava, půdorysy
  • ideálním formátem zaslané dokumentace jsou výkresy v .dwg či .pdf

Podpora a službyRychlý kontakt

Grescha, spol. s r.o.
K Lesu 233
251 63 Všestary

tel.: +420 777 208 007
email: greschalux@grescha.cz