Přeskočit na hlavní obsah

Kontroly provozuschopnosti SOZ

Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ, ZOKT) coby protipožární zařízení podléhá dle § 6 a 7 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 pravidelným kontrolám provozuschopnosti, prováděným v ročním intervalu nebo kratším, pokud tak stanoví výrobce zařízení. Povinnost zajistit provádění kontrol má dle vyhlášky provozovatel objektu, ve kterém se zařízení nachází. Samotnou kontrolu smí provádět odborně způsobilá osoba v požární ochraně (OZO).

Naše firma, Grescha, spol. s r.o., vlastní oprávnění k provádění kontrol provozuschopnosti samočinných odvětrávacíh zařízení vyrobených společnostmi:

  • VELUX Commercial Deutschland GmbH,
  • JET Tageslicht a RWA GmbH,
  • Brakel Aluminium, b.v.
  • Greschalux GmbH.

Pravidelné kontroly provozuschopnosti (někdy zkráceně označované jako revize) zařízení pro odvod kouře a tepla provádějí technici vyškolení výrobcem, kteří mají dostatečné materiálové i znalostní zázemí. O provedené kontrole je vždy vyhotoven zápis - Doklad o provozuschopnosti - s určeným datem platnosti a prohlášením, zda zařízení je/není provozuschopné, případně s uvedením vad.

Záruční doba instalovaných zařízení SOZ je zpravidla zajištěna pouze pokud jsou na daném zařízení pravidelně prováděny roční kontroly. Zpravidla si výrobce nárokuje, aby tyto kontroly prováděly po dobu záruky pouze jím proškolené osoby, jinak při případných vadách nebudou reklamace uznány.

Pravidelnými kontrolami zařízení zajistíte delší životnost systému!

Podpora a službyRychlý kontakt

Grescha, spol. s r.o.
K Lesu 233
251 63 Všestary

tel.: +420 777 208 007
email: greschalux@grescha.cz